Unieke, zeer pure Dennenpollen Roos tinctuur.

Dennepollen-Roos tinctuur. English translation below!

Deze zeer pure tinctuur bevat stuifmeelpollen van de den die gedurende twee weken geoogst zijn in en rondom de Soesterduinen. Deze pollen bevatten meer dan 200 actieve, sterk voedende ingrediënten, waaronder vitaminen en mineralen. Dit maakt deze dennenpollen tot een van de krachtigste superfoods die er op aarde te vinden zijn.

Dennenpollen brengen focus en helderheid. Ze dragen het vermogen om diep in de celstructuur door te dringen en een helings proces aan te zetten. Dennenpollen brengen balans in het hormoon systeem.

Dit unieke geschenk van de natuur versterkt de connectie met onszelf, de natuur en onze ziel.

Een tweede uniek ingredient van deze tinctuur komt van de roos. De subtiele energie van de roos brengt heling en intense verzachting op die gebieden waar we ons afgescheiden voelen en waar we oude pijnstukken ervaren. Roos verzacht verdriet en trauma en helpt dit te transformeren en los te laten uit het lichaam, uit het energie veld.

In deze tinctuur komen dus twee zeer krachtige plantmedicijnen op unieke alchemistische wijze samen!

Naast de ingrediënten van de dennepollen en de roos bevat deze tinctuur nog een aantal andere plant essences en een edelsteen elixer. Deze ondersteunen het proces van het reinigen van de subtiele energie lichamen, het verzachten van stress en het manifesteren van een goede focus. Deze tinctuur ondersteunt gestaag de werking van de pijnappelklier.

Deze unieke, zeer pure tinctuur is met heel veel liefde, via een unieke alchemistisch proces, gecreërd en stimuleert genezing op alle niveaus.

Verkrijgbaar een beschermend miron pipetflesje van 15 ml. De uitwisseling is €25,00. 

Deze tinctuur is minimaal 2 jaar houdbaar.

Wordt verzonden met brievenbus post, met track en trace (€4,85).

Advies dosering:

2 of 3 keer per dag, 2 tot 3 druppels. Of naar behoefte. Goed schudden voor gebruik!

DIT IS EEN PRODUCT VAN HEALING ORMUS POWER.

PINE POLES/ROSE TINCTURE

This very pure tincture contains pollen from the pine that have been harvested for two weeks in and around the Soesterduinen in the Netherlands. These pollens contain more than 200 active, highly nourishing ingredients, including vitamins and minerals. This makes these pine pollens one of the most powerful superfoods found on earth.

Pine pollen brings focus and clarity. They carry the ability to penetrate deep into the cell structure and initiate a healing process. Pine pollen brings balance to the hormone system.

This unique gift of nature strengthens the connection with ourselves, nature and our soul.

A second unique ingredient of this tincture comes from the rose. The subtle energy of the rose brings healing and intense softening to those areas where we feel separate and where we experience old pain pieces. Rose soothes grief and trauma and helps to transform and release it from the body, from the energy field.

In this tincture, two very powerful plant medicines come together in a unique alchemical way!

In addition to the ingredients of the pine pollen and the rose, this tincture contains a number of other plant essences and a gemstone elixir. These support the process of cleansing the subtle energy bodies, relieving stress and manifesting a good focus. This tincture steadily supports the functioning of the pineal gland.

This unique, very pure tincture has been created with a lot of love, through a unique alchemical process, and stimulates healing on all levels.

Available a protective miron pipette bottle of 15 ml. The exchange is €25,00. 

This tincture has a shelf life of at least 2 years.

Will be sent with letterbox post. Please ask for more information if needed.

Dosage advice:

2 or 3 times a day, 2 to 3 drops. Or as needed. Shake well before use!

Meest recente reacties

17.11 | 08:52

Och, Winfried. Je bericht komt precies op een moment waarop ik het kan gebruiken. Divine timing. Diep dank je wel, ander mooi mens! Heel blij mee! Liefss

17.11 | 07:56

Wat een mooie website heb je weer, passend bij een mooi mens ❤️✨🙏

18.10 | 07:54

Hoi Kel, mijn voorstel zou zijn om met de ROZE te beginnen. Bouwt eerst een veld van zelfliefde in onszelf op! En dan kan je een liefdevolle, krachtige nieuwe stap gaan zetten. Liefdevolle groet!

17.10 | 20:16

Ik heb geen idee met welke Ormus ik kan beginnen. Door 2 vaccinaties + energetische uitlijning + entiteit in huis waar ik logeer…; ik sense ‘paranoia’, welke Ormus om mee te starten?

Deel deze pagina